Ανθρώπινο Δυναμικό

hrm Η δύναμη της ΕΠΙΛΥΣΗ ΟΕ βασίζεται στην ικανότητα, την επιστημονική κατάρτιση και τον επαγγελματισμό των στελεχών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας αποτελείται από στελέχη με άρτια επιστημονική γνώση και κατάρτιση. Τα στελέχη αυτά πλαισιωμένα από εξωτερικούς συνεργάτες, όταν απαιτείται, συμμετέχουν στην σχεδίαση αλλά και στην υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία.
Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΟΕ επενδύει συνεχώς στην διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού της, συμμετέχοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε σεμινάρια, ημερίδες, εκδηλώσεις που στόχο έχουν την επιμόρφωση των στελεχών της.

Παντελής Δημητρακόπουλος:, Οικονομολόγος – Λογιστής Α τάξεως, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA), με έμφαση στη Λογιστική – Ελεγκτική, του ιδίου ιδρύματος.

Δημήτρης Μιτσός: Οικονομολόγος – Λογιστής Β τάξεως, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Ναυτιλία Μεταφορές Εμπόριο, του ίδιου ιδρύματος.

Μιχάλης Λιόβαρος: Οικονομολόγος – Λογιστής Β τάξεως, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δίκτυο Εξωτερικών Συνεργατών

Όταν για την υποβολή και υλοποίηση μιας πρότασης ή τη διαχείριση ενός project απαιτηθούν επιπλέον ειδικότητες ή/και άνθρωποι υπάρχει στη διάθεση των πελατών μας ένα οργανωμένο δίκτυο συνεργατών της επιχείρησης (Πολιτικός μηχανικός, Δικηγόρος, Μηχανολόγος μηχανικός κλπ) που καλύπτουν άρτια κάθε ανάγκη και του πιο απαιτητικού έργου.