Επιδοτούμενα Προγράμματα

espa_3-660x330

Η εταιρία μας στα δέκα και πλέον χρόνια λειτουργίας της έχει υποβάλλει πλήθος προτάσεων για λογαριασμό πελατών της σε διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ, Κοινωνία της Πληροφορίας κλπ) όσο και Εθνικών πόρων (Αναπτυξιακός Νόμος κλπ) με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας, γι’ αυτό και έχουμε σήμερα καθιερωθεί ως το πλέον οργανωμένο γραφείο συμβούλων στη Χίο.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που προσφέρουμε αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις – επιδοτήσεις είναι:

  • Ενημέρωση των επενδυτών (ιδιώτες ή επιχειρήσεις) για τις δυνατότητες χρηματοδότησης
  • Σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης, συγκέντρωση δικαιολογητικών και υποβολή της πρότασης
  • Παρακολούθηση του έργου μετά την έγκρισή του
  • Διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών εργασιών για την εκταμίευση της επιχορήγησης – επιδότησης
  • Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων δεσμεύσεων που τυχόν απορρέουν από την χρηματοδότηση