Δυνητικοί Δικαιούχοι:
1. Γεννημένοι πριν την 1.1.1991
2. Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εγγεγραμένοι στον ΟΑΕΔ ή
Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το πτυχίο τους και ΔΕΝ είναι μισθωτοί
3. Ενδειτκά το πρόγραμμα αφορά όλα τα πρώην ελευθέρια επαγγέλματα (ιατρός, οδοντίατρος, δικηγόρος, φυσιοθεραπευτής, βιολόγος, ψυχολόγος, λογιστής, δικηγόρος, γεωπόνος, κλπ κλπ)
4. Να ΜΗΝ διαθέτουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα

Συνολικός προϋπολογισμός επένδυσης από 5.000 έως 25.000 € με ποσοστό επιδότησης 100%.

Επιδοτούνται:
1. Επαγγελματικός εξοπλισμός (έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού)
2. Λειτουργικό κόστος δραστηριότητας (ενοίκια, ΟΑΕΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ Κλπ)
3. Δαπάνες προβολής
4. Κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
κ.α.