Μηχανογράφηση

computing

Τα στελέχη της εταιρίας μας, σε συνδυασμό όπου απαιτείται με ένα οργανωμένο δίκτυο συνεργατών, ειδικευμένων σε θέματα πληροφορικής μπορούν να μηχανογραφήσουν κάθε επιχείρηση. Ενδεικτικά στον τομέα της μηχανογράφησης παρέχουμε:

  • Ανάλυση πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
  • Επιλογή κατάλληλου μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ, περιφερειακά)
  • Επιλογή του κατάλληλου για την επιχείρηση Software
  • Κωδικοποίηση Αποθήκης – Πελατών – Προμηθευτών – Αξιογράφων – Παραγωγής
  • Σχεδιασμός παραστατικών στις Πωλήσεις και τις Αγορές
  • Δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού της επιχείρησης στον χειρισμό του λογισμικού αλλά και σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής
  • Έλεγχος σωστής λειτουργίας
  • Δημιουργία κατά παραγγελία μικρών εφαρμογών που έχουν να κάνουν με απλές ανάγκες ενός λογιστηρίου ή/ και μιας μικρομεσαίας επιχείρησης