Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Business Consulting Concept

Η εταιρία μας μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες συμβουλευτικής, κύρια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω

 • Σύνταξη Business Plan
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου της επιχείρησης
 • Οργάνωση και υποστήριξη σύνταξης προϋπολογισμών
 • Παρακολούθηση αποκλίσεων απολογιστικά σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα μεγέθη
 • Κοστολόγηση εμπορευμάτων & υπηρεσιών και παρακολούθηση – επιθεώρηση του συστήματος κοστολόγησης
 • Μελέτη για λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
 • Οργάνωση ταμειακού προγράμματος (cash flow management)
 • Σύνταξη ερευνών αγοράς και δημιουργίας marketing plan
 • Οργάνωση – Αναδιοργάνωση επιχειρηματικών διαδικασιών (Re-engineering)
 • Εκτίμηση αξίας επιχείρησης σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων, πωλήσεων, εξαγορών
 • Νομική κάλυψη των πελατών μας
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού